Modellskolan

 

Modellskolan är namnet på en bestämd skolenhet (eller flera) i en kommun där man arbetar systematiskt och medvetet med att grunda verksamheten i vetenskapligt tänkande och egen forskning, som lärare gör tillsammans med etablerade forskare. Detta kallas samproduktion av kunskap.Målet är att samtliga lärare vid Modellskolan - via kompetensutveckling på avancerad nivå - ska erövra forskarkompetens via universitetsstudier på avancerad nivå (magister/master).

Visionen för Modellskolan är att på vetenskaplig grund nå full social och kunskapsmässig måluppfyllelse med samtliga elever i skolår 9 - i enlighet med förslaget till ny skollag (Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25). Där heter det i Kapitel 1, 5 §: "Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet."

Modellskolan startade i Jönköpings kommun hösten 2010 efter beslut i Skol- och barnomsorgsnämnden den 10 november 2009. Det är Ribbaskolan i Gränna som är Modellskolan - en förskola + F-9-skola med ca 100 lärare. Samtliga av dessa deltar nu i kursen Lärande C, 30 hp (halvfart) vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Det innebär att hela personalen är med. Vi kallar det kollektivkompetensutveckling av yrkesversmma.

  • Läs mer om Modelsskolans idé och konkreta genomförande Klicka här!

  • Kursbeskrivning och tidsplan Klicka här.

  • Presentation av Modellskolan i Power Point Klicka här!

  • Nu har Modellskolan startat Klicka här!

  • Forskningsprojekten har nu startat, vilkert innebär att lärarna forskar i sin egen vardag vid Modellskolan i Gränna. Läs om förutsättningarna och rubrikerna på de olika projketen. Läs här

Se SVTs Skolfronts reportage om Modellskolan
Se filmen: Forskar för att bli bättre lärare

För PC Klicka här!       För Mac klicka här!

Om Modellskolan i JönköpingsPosten

Eleverna trivs i Modellskolan. Läs insänadre i JönköpingsPosten.
Läs om Modellskolan i Pedagogiska Magasinet 4:09 
Bläddra till sidan 68!
Modellskolan lägger ribban högt. Läs artikel i Lärarnas Tidning

NY! Fler Modellskolor startar. Läs artikel i Helsingsborgs dagblad/NST
NY! Mer om Modellskolan i Lärarnas Nyheter

 

Den 15 april sökte lärarna till kurser på avancerad nivå (Magisternivå) vig Högskolan för lärande och kommunikastion i Jönköping.

Tre alternativ ges:

1. Handledning Steg 1 (15 hp)
2. Lärande teorier (15 hp)
3. Mastematikdidaktik (15 hp)

______________________________________________

  • Länstyrelsen och Regionförbundet i Jönköpings län har beviljat en forskartjänst för att studera Modellskolans uteckling under 2 år.

 

  • ESF-rådet har medgivit närmare 4 miljoner kronor för att vi ska kunna utveckla en modell för kollektiv kompetensutveckling för anställda (i skolan). Modellen kallas 3O-modellen (Omnia Omnes Omnibus - allt till alla överallt) och bygger på tre olika komponenter. EFS-resursen går till Högskolan.

____________________________________________________________________

 

Utvärderingen av första terminen. Läs här
Cristina Robertsons utvärdering februari 2011. Läs här

Ny utvärdering av Cristina Robertsson kommer i slutet av juni!

 

Kontaktperson för Modellskolan är projektledare Anna-Lena Sjöstedt.

E-post: anna-lena.sjostedt@jonkoping.se


Modellskolan utvärderas kontinuerligt av fil. dr. Cristina Robertson.

E-post: cristina.robertson@jonkoping.se

 

 


 

 

 

Tomas Kroksmark © 2007 • Hemsida • Modellskolan

www.tomaskroksmark.se